شرکت اطلس کمپرسور ارائه دهنده انواع فیلترهای روغن،هوا وسپراتور مان W type Full-Flow Oil Filter W type, WD type Full-flow oil filters for use with compressors WD type, WH type ...
ادامه مطلب
کمپرسورهای اویل فری تحت استاندارد ISO8573-1،Class0طراحی ،تولید وتست شده اند،این دستگاهها جهت صنایعی طراحی شده است که به بالاترین سطح خلوص هوای فشرده نیازدارند،مانند صنایع غذایی،دارویی و ... Class0به معنی ...
ادامه مطلب
درایرهای سریCDدرایرهای جذبی بدون هیتراطلس کوپکو می باشند،این درایرها دارای دوبرجک مستقل میباشند که هردوبامواد رطوبت گیرشارژ شده اند طرز کاراین درایرها بدین صورت میباشد که یک برجک درحال خشک ...
ادامه مطلب
درایرهای تبریدی اطلس کوپکو سریFX یکی از عوامل حیاتی در صنعت هوای فشرده کیفیت هوای فشرده می باشد.درایرهای تبریدی توسط سیکل تبرید رطوبت را از طریق کاهش دمای هوای ورودی ...
ادامه مطلب
کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت کمپرسورهای سریGAتحت استاندارد ISO9001,ISO14001,ISO2017طراحی ،تولید وتست شده اند ،دارای عمر طولانی و کمترین هزینه عملیاتی میباشند. مزایا: کاهش هزینه های انرژی: کمپرسورهای سری GAبه لطف استفاده ...
ادامه مطلب