کمپرسورهای اویل فری تحت استاندارد ISO8573-1،Class0طراحی ،تولید وتست شده اند،این دستگاهها جهت صنایعی طراحی شده است که به بالاترین سطح خلوص هوای فشرده نیازدارند،مانند صنایع غذایی،دارویی و …

Class0به معنی صفربودن خطرآلودگی هوای خروجی از کمپرسور ،صفربودن آسیب وتلفات میباشد

مزایا:

*هوای فشرده عاری از روغن

*کمترین سطح صدا از فن،موتور والمنت ها بدلیل طراحی منحصر بفرد کولرها

*عدم نیاز به اتاق کمپرسور وامکان نصب درمحیط های کاری مختلف